Massage är bra på SÅ många sätt!!

Självklart är det bra med massage 🙂
Musklerna slappnar, kroppen känns mjuk och bekymmer minskar. Det kommer direkt. Men hur är det med alla andra fördelar som bättre immunförsvar, mindre stress och bättre humör?

Och hur bra fungerar massage mot jobbiga bekymmer – whiplash, kroniska ryggproblem, fibromyalgi, käkproblem, ångest, artros eller depressioner?
Jo, massage fungerar bra som smärtlindring och ger i många fall väldigt bra långvariga resultat och går bra att kombinera med andra metoder.

Hittade en superbra sammanställning hos Göteborgs Massage och Rehab, som jag fick tillåtelse att kopiera. Kolla in effekterna nedan – visst är dom bra?!


Fördelar med massage, varför är massage bra?

1. Stressreduktion: Massage hjälper till att minska kroppens produktion av stresshormoner som kortisol och ökar frisättningen av endorfiner, vilket ger avslappning och lugn.

2. Smärtlindring: Massagen kan minska muskelvärk, ledsmärta och spänningar genom att förbättra blodcirkulationen och minska inflammation.

3. Ökad flexibilitet: Genom att lösa upp muskelknutor och förbättra musklernas rörlighet, kan massage öka flexibiliteten och rörelseomfånget.

4. Förbättrad blodcirkulation: Massage hjälper till att öka blodflödet i kroppen, vilket kan förbättra syre- och näringsförsörjningen till vävnader och organ.

5. Förbättrad sömn: Många människor upplever bättre sömnkvalitet efter en massage, eftersom den kan minska spänningar och främja avslappning.

6. Minskad ångest och depression: Massage kan ha positiva effekter på mental hälsa genom att minska ångest och depression och öka känslan av välbefinnande.

7. Ökad immunitet: Det har föreslagits att regelbunden massage kan stärka immunsystemet genom att öka antalet vita blodkroppar och förbättra immunförsvar.

8. Minskad migrän och huvudvärk: Många som lider av migrän eller spänningshuvudvärk rapporterar att massage kan minska frekvensen och intensiteten av sina episoder.

9. Förbättrad mentalt fokus: Eftersom massage främjar avslappning och minskar stress, kan det också hjälpa till att förbättra koncentration och mentalt fokus.

10. Ökad avslappning: En massage ger en chans till avkoppling och tid för återhämtning, vilket kan vara fördelaktigt för både kropp och sinne.

Det är viktigt att notera att effekterna av massage kan variera från person till person, och regelbundenhet i behandlingen kan spela en avgörande roll i att uppnå och upprätthålla dessa positiva resultat.

Forskning om massagens effekter

Idag konstaterar forskare världen över att massage, på grund av dess specifika tryck och töjning på vävnaderna, framförallt på muskler, blodkärl, nerver och hud, påverkar det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet vilket sedan reflexmässigt ökar blodcirkulationen, hormoner som ger lugn frigörs och musklernas spänningsgrad minskar samtidigt som koncentrationsförmågan ökar och immunförsvaret stärks. Här nedan följer sammandrag av ett antal forskningsresultat. Önskar du info om våra behandlingar så hittar du det här.

Massage mot ångest

Svensk klassisk massage mot generaliserat ångestsyndrom (GAD) testades i en randomiserad, enkelblind studie. Studien utfördes mellan mars 2012 och maj 2013 på the Mood and Anxiety Disorders Program på Emory University. 47 patienter med generellt ångestsyndrom som inte tidigare fått behandling blev slumpmässigt indelade i två grupper, en för svensk massage och en för lätt beröring. De fick behandling två gånger i veckan i sex veckor. Resultatet mättes enligt Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Gruppen som fick massage istället för lätt beröring visade på desto större reducering av ångest. Forskarna tycker att svensk massage är en effektiv behandling mot ångestsyndrom.

Källa: J Clin Psychiatry. 2016 Jul;77(7):e883-91. doi: 10.4088/JCP.15m10151

Massage påverkar gener

Att få musklerna knådade är avslappnande och skönt, men det går djupare än så. Nu finns det vetenskapligt stöd för att massage påverkar själva generna i muskelcellerna. Kanadensisk och amerikansk forskning visar att tekniken ger en liknande effekt som antiinflammatoriska läkemedel. Dessutom blir det fler av de delar i cellen som förbränner energi.

Källa: Vetenskapsradion / Crane et al. Massage Therapy Attenuates Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage. Sci. Transl. Med. 4, 119ra13 (2012)

Massage så mycket mer än muskelavslappning

Syftet med denna studie var att fastställa effekten av en enda behandling med svensk klassisk massage på det endokrina systemet och immunförsvaret. Forskare på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles rekryterade 53 vuxna friska personer till studien. 29 slumpmässigt utvalda fick en 45-minuters djupgående svensk klassisk massage och de övriga 24 fick en mycket lättare massage. Tester togs just innan och upp till en timme efter utförda behandlingar. Forskarna märkte till sin förvåning att en enda massagebehandling orsakade mätbara biologiska förändringar. De som fick den svenska klassiska massagen hade mycket lägre nivåer av stresshormonet kortisol i blod och saliv och lägre nivå av arginin vasopressin, ett hormon som kan leda till ökning av mängden kortisol. De hade också en ökning av antalet lymfocyter, vita blodceller som är en del av immunsystemet. Forskarna kom fram till att om man fortsätter med fler behandlingar kan det på ett positivt sätt påverka inflammatoriska och autoimmuna tillstånd.

Källa: October 2010, 16(10): 1079-1088. doi:10.1089/acm.2009.0634

Studie på effekten av massageterapi mot kronisk spänningshuvudvärk

Massage, triggerpunktsbehandling och stretching av axlar och nacke gavs i 30 minuter 2 ggr/vecka i en månad. Huvudvärkens frekvens, varaktighet och intensitet registrerades både veckorna innan behandlingarnas början, under behandlingsperiden, samt efteråt. Antalet huvudvärkstillfällen per vecka gick från runt 6,8 st. till 2 st. Resultaten började visa sig redan första veckan. Värkens varaktighet minskade med 50% jämfört med veckorna innan massagen sattes in och huvudvärkens intensitet minskade på alla patienter utom en. Denna behandling var standardiserad och inte specifikt inriktad på varje patients bekymmer, trots detta blev resultaten så positiva.

Källa: Am J Public Health. 2002 October; 92(10): 1657–1661

Ihållande effekter av massage mot kronisk spänningshuvudvärk

21 kvinnliga patienter som led av kronisk spänningsuvudvärk fick 10 behandlingar var på överkroppen med djupgående massage inklusive massagebehandling av de triggerpunkter som hittades. Deras smärtor, musklernas rörelseomfång m.m. mättes med flera olika instrument. Smärtans intensitet, frekvens och varaktighet förbättrades avsevärt. Även rörelseomfånget förbättrades. När uppföljning gjordes igen 3 respektive 6 månader efter den sista behandlingen var fortfarande smärtan reducerad.

Källa: Acupunct Electrother Res. 1990, 15 (2) :159-62

Massage bra mot migrän och sömnstörningar

Patienter som led av migrän blev slumpmässigt utvalda till antingen en grupp där de skulle få massage eller en kontrollgrupp. De fick uppskatta sin migränsmärta och sömnstörningar under 13 veckor. Vecka 5 till 10 fick massagegruppen varsin behandling på 45 minuter per vecka. Ångest, hjärtfrekvens och mängden kortisol (ett hormon som utsöndras vid stress) i saliven mättes både innan och efter studien. Massagegruppen fick förbättringar i både migränens frekvens och i sömnkvalitet, både under veckorna med massage och under de 3 veckorna efteråt som studien varade. Massagen sänkte även ångest, hjärtfrekvens och mängden kortisol.

Även i en annan undersökning, då med 30 minuter massage 2 gånger i veckan under 5 veckor, minskade massageterapi förekomsten av huvudvärk och dess intensitet, minskade sömnstörningar och symtom som ångest och oro. Nivån av serotonin (signalsubstans som ingår i kroppens belöningssytem) ökade. Användandet av värktabletter minskade.

Källa: Annual Behavior and Medicine, 32, 50-9
Källa: International Journal of Neuroscience, 96, 1-11

Massage effektivare än manipulation och akupunktur mot ryggsmärtor

Det finns få behandlingsmetoder mot ryggsmärtor som har höga vetenskapliga bevis. Konventionell skolmedicinsk vård ger sällan fullständig lindring och många patienter vänder sig därför till komplementärmedicinska terapeuter. Följande undersökning studerade massage, manipulation och akupunktur i förhållande till hur effektiva, säkra och kostsamma behandlingsmetoderna var. Den vetenskapliga litteraturen visade att massageterapi är effektivt och säkert för behandling av ryggsmärtor. Det är oklart vilken effekt akupunktur har mot ryggsmärtor. Ryggmanipulation var bättre än placebo men uppvisade ingen skillnad jämfört med konventionell behandling. Resultaten visar även att massageterapi är kostnadseffektiv efter den första behandlingsperioden, dock inte akupunktur eller manipulation.
Vid en annan undersökning med jämförelse mellan terapeutisk massage och akupunktur på 262 personer (mellan 20 och 70 år) med långvarig ryggsmärta, fick deltagarna behandling sammanlagt 10 gånger under 10 veckor. Massagen visade sig överlägsen akupunkturen. Vid uppföljning ett år senare var fortfarande massagen bättre än akupunkturen på de båda undersökta områdena; symtom och invaliditet/handikapp. Massagegruppen använde även minst mediciner och hade lägst kostnader för efterföljande vård.

Källa: Ann Intern Med. 2003 Jun 3;138(11):898-906
Källa: Arch Intern Med. 2001 Apr 23;161(8):1081-8

Minskad ländryggssmärta och depression med massage

24 vuxna, hälften män och hälften kvinnor, med kroniska ländryggsbesvär (minst 6 månader) blev slumpmässigt utvalda att antingen få massage eller delta i en muskelavslappningsgrupp. Studien pågick i 5 veckor. Grupperna fick behandling i 30 minuter, 2 gånger i veckan. I slutet av studien rapporterade massagegruppen mindre smärta, depression, ångest och bättre sömn jämfört med avslappningsgruppen. De hade även ökad rörlighet i ryggen och ökade nivåer av serotonin och dopamin som har viktiga roller i kroppens belöningssystem.

I en annan studie sammanförde forskare resultaten av 13 stycken olika studier för att bedöma effekterna av massage mot ospecifika ländryggsbesvär, det vill säga besvär där ingen specifik orsak kan upptäckas. Massage jämfördes mot placebobehandling i två av studierna och som visade att massage var överlägsen mot smärta och funktion på både kort och lång sikt. I åtta av studierna jämfördes massage med andra aktiva behandlingar. De visade att massage och träning var lika bra mot besvären och att massage var överlägsen jämfört med ledmobilisering, avslappningsterapi, sjukgymnastik, akupunktur och egenvård. De positiva effekterna av massage på patienter med kroniska ländryggsbesvär varade i minst ett år efter behandling. En av de andra av dessa studier visade på att zonterapi på fötterna inte hade någon effekt på smärta och funktion. Och de två sista av dessa 13 genomgångna studier jämförde bara olika former av massage utan några tydliga resultat.

Källa: Int J Neurosci. 2001, 106 (3-4) :131-45
Källa: Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001929. DOI: 10.1002/14651858.CD001929.pub2

Massage minskar käkledsbesvär

15 patienter med käkledsproblem fick massage på en specifik käkledsmuskel. Deras smärta, knäppningar i käkleden, munnens maximala öppningsgrad, sidoskjutning av underkäken samt framåtskjutning av underkäken mättes. Bedömning gjordes innan och efter massagen på likadana sätt. Knäppningarna upphörde i 80% av fallen och smärtan i 50% av fallen. Munnens maximala öppnande ökade med 12,8%, framskjutningen med 11,6% och sidoskjutningen med 41,3%.

I ännu en studie hade en patient haft smärta i käkmusklerna i 3 år och även knäppningar i käkleden, tandgnissling, minskad käköppning och huvudvärk. Massage och strain & counterstrain utfördes på övre bålen, nacken och käkmuskulaturen i 30 minuter, 2 gånger i veckan, i 3 veckor. Smärtintensiteten och smärtfrekvensen i käkarna minskade betydligt och den maximala käköppningen ökade med nästan en tredjedel. Käkknäppningarna minskade fyrfaldigt.

Vid ännu en annan undersökning blev 192 patienter med käkledsbekymmer tillfrågade om de använde alternativmedicinska behandlingar för sina bekymmer. Av alla olika behandlingar, bl a akupunktur och kiropraktik, var det massage som var den form av behandling som de allra flesta var mest nöjda med.

Källa: Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2009 Apr;110(2):77-80. Epub 2009 Jan 21
Källa: doi:10.1016/j.jbmt.2007.03.001
Källa: J Orofac Pain. 2003 Summer;17(3):224-36

Minskad stress med massage

En forskningsrapport från USA har sammanställt massagens välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som ges med medelhårt tryck, medför en rad goda och hälsosamma effekter. Kortisol (ett hormon som utsöndras vid stress) sänktes i genomsnitt med 31%. De aktiverande neurotransmittorerna serotonin och dopamin, som spelar en stor roll i kroppens belöningssystem, ökade i snitt med 28% respektive 31%. Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol) samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.

Källa: Intern. J. Neuroscience, 115:1397?1413, 2005

Gravida kvinnor gynnas av massage genom bl a bättre humör och mindre värk

En grupp gravida kvinnor tilldelades 20 minuter massage 2 gånger i veckan under ett antal veckor (5 respektive 16 veckor, två olika undersökningar) medan den andra gruppen fick avslappningsövningar under samma tid. Båda grupperna uppgav mindre ångest, nedstämdhet och värk under testperioden. Dock var det bara de som hade fått massage som även efter testperiodens slut uppgav mindre ångest, bättre humör, bättre sömn och mindre ryggont. Dessutom hade de högre nivåer av signalsubstanserna serotonin och dopamin, som ingår i det kroppsegna belöningssystemet, samt minskade nivåer av stresshormonen noradrenalin och kortisol. De hade även mindre komplikationer under förlossningen och deras barn hade färre postnatala komplikationer, t ex färre fall av underburenhet och låg födelsevikt. De hade även bättre resultat på Brazelton Neonatal Behavior Assessment.

Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 1999 Mar, 20 (1) :31-8
Källa: J Psychosom Obstet Gynaecol. 2004 Jun; 25 (2) :115-22

Massage smärtlindrar vid artros

Studien bygger på en tidigare pilotstudie av massage för smärta av knäartros som gav positiva resultat men inga klara besked om vilken dos som var optimal. Definitionsmässigt var den optimala dosen den dos som hade bäst effekt i relation till tids- och arbetsinsatser och samtidigt var praktisk. I studien lottades 125 deltagare med knäartros till att antingen få sedvanlig vård (utan massage) eller massage 2 x 30 minuter, alternativt 1 x 60 minuter i veckan i åtta veckor. Forskarna bedömde ett antal parametrar i början av studien samt 8, 16 och 24 veckor efteråt. Efter 8 veckor upplevde deltagarna i båda massagegrupperna statistiskt signifikanta förbättringar vad gäller smärta, funktion och allmän respons. Den största minskningen i smärtintensitet upplevde deltagarna i den grupp som behandlades 60 minuter en gång i veckan jämfört med deltagarna i såväl gruppen som fick sedvanlig vård som den som behandlades i 2 x 30 minuter. Vad gäller övriga resultat sågs ingen skillnad mellan massagegrupperna, därav studiens slutsats att den optimala massagedosen i genomsnitt ligger på 60 minuter. Deltagarna i båda massagegrupperna upplevde liknande förbättringar ifråga om stelhet jämfört med dem som fick sedvanlig vård. Deltagarnas rörelseomfång påverkades emellertid inte i någon av grupperna. Efter 24 veckor, hade de kliniska fördelarna minskat i alla grupperna (massage respektive vanlig vård) och var inte längre signifikant skilda mellan grupperna, även om de var förbättrade jämfört med nivåerna i början av studien.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22347369
Källa: http://www.integrativecare.se/massera-1-timvecka-optimalt-vid-knaartros-1776

Massage stärker immunförsvar och lymfsystem samt ökar välmåendet

Kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer fick sedvanlig skolmedicinsk behandling i kombination med massage eller avslappningsövningar under 30 min 3 gånger per vecka under 5 veckor eller enbart sedvanlig skolmedicinsk behandling. De kvinnor som lottats till massage- eller avslappningsgruppen rapporterade mindre depression, mindre oro och mindre smärta efter behandlingarna. Efter studiens slut var det dock endast massagegruppen som rapporterade mindre depression, mindre ilska och mer styrka. Även nivåerna av dopamin, naturliga mördarceller och lymfocyter förbättrades från den första till den sista behandlingen i massagegruppen men inte i de övriga grupperna.

Källa: Int J Neurosci. 2005 Apr;115(4):495-510

Massage bevisat effektivt mot träningsvärk

Syftet med studien var att undersöka de fysiologiska och psykologiska effekterna av massage vid träningsvärk, så kallad ”delayed onset muscle soreness” (DOMS). 18 försökspersoner slumpades till en massagegrupp och en kontrollgrupp. Träningsvärk skapades genom att försökspersonerna fick utföra sex omgångar med åtta maximala excentriska (muskelkontraktion vid förlängning av muskeln) kontraktioner med hamstringsmusklerna. Efter 2 timmar fick de i massagegruppen 20 minuters muskelmassage och de i kontrollgruppen fick placebobehandling. Musklernas förmåga till kraftutveckling samt försökspersonernas upplevelse av träningsvärk mättes 2, 6, 24 och 48 timmar efter träningen. Resultaten visade att massagen effektivt minskade intensiteten av träningsvärken efter 48 timmar. Andra studier visar även bl a på ökad muskelfunktion och minskad utmattning av musklerna då några minuter massage ges efter träning jämfört med vila.

Källa: Br J Sports Med 2003 Feb;37(1):72-5
Källa: Complement Ther Nurs Midwifery. 1995 Aug;1(4):99-102
Källa: Br J Sports Med. 2004 Apr;38(2):173-6

Massage mot fibromyalgi

En av de få behandlingsmetoder som har visat bäst effekt mot fibromyalgi är massageterapi. Bl a fick en patientgrupp 30 minuters massage 2 gånger per vecka under 5 veckor, och de rapporterade mindre ångest och depression och deras nivåer av kortisol (ett stereoidhormon som utsöndras vid stress) var lägre under behandlingsperioden jämfört med övriga behandlingar. Massagegruppen visade också bättre resultat på en s k Dolorimeter som mäter smärtkänslighet och smärtans intensitet. Nivåerna av smärtsubstansen substans P minskade. De rapporterade mindre smärta, färre tenderpoints, mindre stelhet och trötthet och färre nätter med sömnsvårigheter. Massagen jämfördes mot bl a TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), avspänning, biofeedback, magnetterapi och kiropraktik.

Källa: Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003 Aug;17(4):667-83
Källa: J Clin Rheumatol. 1996 Feb;2(1):18-22
Källa: J Clin Rheumatol. 2002 Apr;8(2):72-6

Manuell terapi effektivt vid höftledssmärta

Den här studien undersökte effekterna av manuell terapi jämfört med träning för patienter med höftledsförslitning. 109 patienter med deltog i undersökningen och blev lottade till antingen en behandlingsgrupp som fick manuell terapi eller en kontrollgrupp som fick träning. Den manuella behandlingen syftade till att mjuka upp höftens muskulatur och förbättra ledfunktionen för att främja rörlighet och minska smärta. Träningsbehandlingen bestod av aktiva rörelser som också gjordes för att främja rörlighet och minska smärta. Alla behandlingar genomfördes vid nio tillfällen under en period på fem veckor. Resultaten visade att efter fem veckor hade gruppen som fick manuell terapi förbättrats med 81% jämfört med träningsgruppen som hade förbättrats med 50%. Patienterna som fick manuell terapi hade signifikant bättre värden avseende smärta, stelhet, höftfunktion och rörelseförmåga. Effekterna höll fortfarande i sig vid uppföljning 29 veckor senare. Forskarna sammanfattar sin rapport med att manuell terapi är överlägsen träningsterapi för att hjälpa patienter med höftledsförslitning.

Källa: Arthritis Rheum. 2004 Oct 15;51(5):722-9

Massage, ledbehandling och träning effektivt mot whiplash

Den här studien rapporterar om ett framgångsrikt omhändertagande av en kvinnlig patient med pisksnärtskada i nacken, så kallad whiplash. Kvinnan sökte hjälp för sina besvär två veckor efter att hon varit med om en trafikolycka. Hon kunde inte sitta mer än 10 minuter och kunde inte jobba eller träna som vanligt. Sjukgymnasten undersökte muskler och leder och fann att rörligheten var nedsatt både i nacken och bröstryggen (den del av ryggraden som är i nivå med bröstkorgen), samt att hon även hade nedsatt funktion och spänningar i rygg- och nackmuskler. En behandlingsplan gjordes upp där både massage, ledbehandling och träning ingick. Efter fyra behandlingar hade kvinnans besvär helt försvunnit. Studien visar att manuell terapi och träning kan vara en effektiv metod för att behandla pisksnärtskador.

Källa: J Orthop Sports Phys Ther. 2004 Sep;34(9):511-9; discussion 520-3

Ryggmärgsskadade patienter får bl a ökad styrka och rörlighet av massage

20 patienter med ryggmärgsskador i halsryggen undersöktes bl a i rörlighet och styrka i överkroppen. De delades slumpmässigt upp i en massagegrupp och i en övningsgrupp. Massagegruppen fick 40 minuter massage 2 gånger i veckan under 5 veckor, medan övningsgruppen utförde rörlighetsövningar för armar, nacke, skuldror och rygg under samma tid. Båda grupper uppvisade förbättringar men bara massagegruppen visade stora ökningar i både rörlighet och styrka. Även mindre depression och oro/ångest uppvisade massagegruppen men inte övningsgruppen.

Källa: Int J Neurosci. 2002 Feb;112(2):133-42

Massage ökar koncentrationsförmågan

Under en fem veckor lång studie fick en grupp på 26 stycken vuxna människor massage 15 minuter 2 gånger i veckan, medan en kontrollgrupp på 24 stycken bara fick sitta och slappna av under motsvarande tid. Flera parametrar mättes, och slutsatsen var att massage minskar arbetsstress och ökar vakenheten, samt ger runt 50% säkrare och snabbare lösningar av matematiska problem. De som bara fick vila istället visade inte alls dessa förbättringar.

Källa: Int J Neurosci. 1996 Sep;86(3-4):197-205

Mer forskning i korthet

 • Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage frisätter hormonet oxytocin i hjärnan, även kallat ”lugn och ro-hormon”. En ökad mängd av detta hormon påverkar viktiga funktioner i inre organ och förändrar våra känslor på så sätt att vi blir mindre aggressiva och får en känsla av avslappning och mättnad. Blodtrycket och pulsen sjunker samtidigt och vi tolererar smärta bättre.
 • Castex gjorde experiment om massagens inverkan på skadade muskler. Muskler på djur utsattes för krosskador. En grupp fick massage, en annan grupp fick ingen behandling. De muskler som ej fått massage fick en ökad bindvävsbildning. De masserade musklerna verkade mera normala, smidiga och elastiska. Den kraftiga tendensen till bindvävsbildning i de muskler som inte behandlats kunde inte iakttagas i de masserade musklerna, som dessutom uppvisade större muskelmassa. Resultatet av flera andra gjorda undersökningar visar också att massage motverkar och minskar den bindväv som alltid bildas i orörliga och skadade muskler. Bästa effekten har muskelmassagen.
 • Dr. Candace B. Pert, USA, visar med sin forskning att kroppsberöring ökar frisättningen av kroppens egna smärtlindrande hormoner och förändrar kroppens fysiska samt känslomässiga tillstånd på ett bestående sätt.
 • Touch Research Institutes (TRI) många studier visar att frisättningen av stresshormon sjunker, känslan av oro och ängslan minskar, humöret och sömnen förbättras samt att näringsupptaget i tarmarna ökar vid massage.
 • Forskarna Maggiorg Mosso och Rosenthal har experimentellt bevisat att en muskel som blivit trött av arbete eller elektrisk stimulering mycket snabbare kan arbeta effektivt igen om den masseras än om den bara får vila.
 • Barr och Taslitz rapporterade att 20 min ryggmassage sänkte blodtrycket, ökade hudens svettutsöndring och dessutom vidgade ögats pupill något. Resultaten pekar på att massage påverkar det autonoma nervsystemets aktivitet.
 • Bells forskningar visade att en vad som givits djup massage i 10 min fick en fördubblad blodvolym och fördubblad hastighet av blodcirkulationen. Denna ökning av blodcirkulationen varade i 40 min. Försök med bengymnastik ökade också blodcirkulationen, men då varade effekten bara 10 min. Bells försök visar att behandlingen med massage jämfört med gymnastik hade en efterverkan under 4 gånger så lång tid.
 • Drinker och Yoffrey gjorde experiment på en hund som bedövades och fick kanyler insatta i halslymfstammarna. Huvudet och halsen masserades ovanför kanylerna vilket fick lymfan att rinna så länge massagen pågick. När massagen upphörde kom knappt någon lymfa alls.
 • Kellgren, von Mesengeil och Colombo gjorde undersökningar som bevisade att massage ger ökad lymfcirkulation. Effektivast visade sig djup muskelmassage.
 • Forskarna Kottke, Ladd och Blanchard behandlade frambenen på hundar med massage, passiva rörelser och elektrisk stimulering. Alla tre metoderna ökade lymfströmmen men massagen var den effektivaste metoden.
 • Despards forskning visar att massage ökar musklernas näringsupptagning.
 • Nordskow och Bierman undersökte massagens avslappningseffekt på 25 friska personer och fann att massage ökade musklernas avslappning.
 • Professor Edzard Ernst, England, är känd för att vara kritisk mot användningen av komplementärmedicin. Men nu har han själv gjort en vetenskaplig granskning om användningen av massage inom cancervården. Hans slutsats är att massage har positiva effekter vid cancer och lindrar smärta, illamående, oro, depression, ilska, stress och trötthet. Professor Ernst anser att massage är en mycket lovande metod.

Källa: Alternativ Medicin, Albert Bonniers Förlag
Massörers verksamhet och yrkesansvar, Branschrådet Svensk Massage
Massage, Hans Axelson
Support Care Cancer

Mer forskning om massagens effekter hittas på följande sidor

Branschrådets Svensk Massage forskningsdatabas

Touch Research Institutes forskning

PubMed forskningsdatabas

Positive Health Onlines forskning

Massage Mags forskning