Listan över godkända aktiviteter plockas bort vid årsskiftet, eftersom den är svår att hålla aktuell.

Löpare på Köpenhamn marathon 2019 – inte godkänt som friskvård då…

Istället används ett antal grundprinciper:

  • Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag eller inte och hur friskvårdsbidraget, inom ramarna för lagstiftning och praxis, får användas. (som förut)
  • De flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som en skattefri personalvårdsförmån
  • Hälsoappar som även kan användas i hemmet är numera godkända.
  • Du kan också använda ditt friskvårdsbidrag för fritidsaktiviteter med ett mindre inslag av motion samt för avancerade kurser. Det innebär att t ex sportfiske och agility är ok.
  • Startavgifter i motionslopp är godkända
  • Aktiviteter är skattefria, inte utrustning. Aktiviteter där utrustning lånas/hyrs som del av aktiviteten är dock OK, t ex hyra av skor vid bowling (som förut)

Innebär ändringarna att det blir klarare framöver?
Kanske, kanske inte – när gränserna flyttas fram så blir det nya gråzoner att diskutera 🙂
Men ändå ett steg framåt så se till att använda ditt friskvårdsbidrag fullt ut!!

Läs mer på skatteverket.se:
https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/exempellistaforfriskvardsbidragtasbort.5.96cca41179bad4b1aa8b46.html

PS. För dig som inte har gymkort, springer lopp eller sportfiskar så kan du använda din ”hälsopeng” till #massage, #PT eller #hälsocoaching, boka idag!